รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1135
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-180
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     2 ก.พ.49  
  รายการ     สูจิบัตรวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 63 วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549  
  จำนวน     3  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1101-1200/1135.docclose windows.