รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1134
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-179
  ผู้บริจาค     สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
  วันที่บริจาค     2 ก.พ.49  
  รายการ     สูจิบัตรเกษตรแฟร์ 49 เกษตรศาสตร์ เทิดไท้กษัตริย์เกษตร 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2549 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     5  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1101-1200/1134.docclose windows.