รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1133
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-178
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     2 ก.พ.49  
  รายการ     สูจิบัตร หนึ่งในใจเรา คืนสู่เหย้าชาวขจี 2 กุมภาพันธ์ 2549 อลังการงานวัด  
  จำนวน     6  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1101-1200/1133.docclose windows.