รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0113
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     6 กษ 2510
  ผู้บริจาค     นายอาณัติ โรจนไพบูลย์, ผศ.ทัศนีย์ โรจนไพบูลย์
  วันที่บริจาค     4 ต.ค.45  
  รายการ     หนังสือ ฟางข้าว” ฉบับรับน้องใหม่ 2510 คณะเกษตร มก.  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     101-200/0113.docclose windows.