รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1128
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-177
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     27 ธ.ค. 48  
  รายการ     หนังสือ 60Th Aniversary Kasetsart University  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1101-1200/1128.docclose windows.