รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1124
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-174
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     27 ธ.ค. 48  
  รายการ     หนังสือการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบปีที่ 1 (8 มิถุนายน 2545 – 7 มิถุนายน 2546)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1101-1200/1124.docclose windows.