รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1123
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-173
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     27 ธ.ค. 48  
  รายการ     เอกสาร แนะนำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2548  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.