รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1120
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-170
  ผู้บริจาค     สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
  วันที่บริจาค     27 ธ.ค. 48  
  รายการ     หนังสืออุทยานทรัพยากรชายฝั่งอันดามันเฉลิมพระเกียรติ  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1101-1200/1120.docclose windows.