รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1119
  ประเภท     โสตทัศนูปกรณ์
  หมายเลขทะเบียน     CD-34
  ผู้บริจาค     สถานีวิจัยทรัพยากรชายฝั่งระนอง สวพ.
  วันที่บริจาค     27 ธ.ค. 48  
  รายการ     CD สึนามิ ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่  
  จำนวน     5  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1101-1200/1119.docclose windows.