รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1118
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-169
  ผู้บริจาค     สถานีวิจัยทรัพยากรชายฝั่งระนอง สวพ.
  วันที่บริจาค     27 ธ.ค. 48  
  รายการ     หนังสือ สึนามิ ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่  
  จำนวน     5  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1101-1200/1118.docclose windows.