รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1116
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-168
  ผู้บริจาค     สถานีวิจัยปากช่อง
  วันที่บริจาค     20 ธ.ค. 48  
  รายการ     หนังสือ 47 ปี สถานีวิจัยปากช่อง  
  จำนวน     3  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1101-1200/1116.docclose windows.