รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1115
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภ-67
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     16 ธ.ค. 48  
  รายการ     ภาพถ่ายหมู่บัณฑิตคณะต่างๆ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2548  
  จำนวน     51  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1101-1200/1115.docclose windows.