รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1114
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-167
  ผู้บริจาค     มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร
  วันที่บริจาค     8 ธ.ค. 48  
  รายการ     หนังสือปีที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1101-1200/1114.docclose windows.