รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1113
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-104
  ผู้บริจาค     นายอาณัติ โรจนไพบูลย์
  วันที่บริจาค     15 พ.ย. 48  
  รายการ     สมุดปฏิบัติการวิชากล้วยไม้ (2501)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1101-1200/1113.docclose windows.