รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1112
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-103
  ผู้บริจาค     นายอาณัติ โรจนไพบูลย์
  วันที่บริจาค     15 พ.ย. 48  
  รายการ     สมุดปฏิบัติการวิชาข้าว (2500)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1101-1200/1112.docclose windows.