รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1111
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-102
  ผู้บริจาค     นายอาณัติ โรจนไพบูลย์
  วันที่บริจาค     15 พ.ย. 48  
  รายการ     สมุดปฏิบัติการ พฤกษศาสตร์ 101 พ.ศ. 2498  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1101-1200/1111.docclose windows.