รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1108
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-153
  ผู้บริจาค     ผศ.ทัศนีย์ โรจนไพบูลย์
  วันที่บริจาค     31 ต.ค. 48  
  รายการ     หนังสือสาส์นไก่ รวมเล่ม ปีที่ 4 เล่ม 7-12  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1101-1200/1108.docclose windows.