รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1105
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-99
  ผู้บริจาค     นายอาณัติ โรจนไพบูลย์
  วันที่บริจาค     31 ต.ค. 48  
  รายการ     ภาพถ่ายที่เป็นส่วนของหนังสือพิมพ์ติดผนัง  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.