รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1104
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-98
  ผู้บริจาค     นายอาณัติ โรจนไพบูลย์
  วันที่บริจาค     31 ต.ค. 48  
  รายการ     เอกสารดัมมี่รูปหนังสือฯ น้องใหม่ มก.  
  จำนวน     4  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1101-1200/1104.docclose windows.