รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1103
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     4-2499-2500
  ผู้บริจาค     นายอาณัติ โรจนไพบูลย์
  วันที่บริจาค     31 ต.ค. 48  
  รายการ     หนังสือ เกษตรศาสตร์ 2500 (อนุสรณ์ปริญญาและอนุปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2499-2500)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.