รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1102
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     4-2548
  ผู้บริจาค     สำนักทะเบียนและประมวลผล
  วันที่บริจาค     25 ต.ค. 48  
  รายการ     หนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2548 27-29 กรกฎาคม 2548  
  จำนวน     3  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1101-1200/1102.docclose windows.