รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1099
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-97
  ผู้บริจาค     สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
  วันที่บริจาค     29 ก.ย. 48  
  รายการ     เอกสารแนะนำศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU. Convention Center)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1001-1100/1099.docclose windows.