รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1098
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     5-2544
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     23 ก.ย. 48  
  รายการ     หนังสือดวงแก้วในดวงใจ  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1001-1100/1098.docclose windows.