รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1097
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     5-2548
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     23 ก.ย. 48  
  รายการ     หนังสือ 36 ปี มูลนิธิโครงการหลวงกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     4  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1001-1100/1097.docclose windows.