รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1094
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภก-31
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     23 ก.ย. 48  
  รายการ     ภาพข่าวงานพิธี “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จฯทรงเปิด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.