รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1093
  ประเภท     โสตทัศนูปกรณ์
  หมายเลขทะเบียน     CD-33
  ผู้บริจาค     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  วันที่บริจาค     16 ก.ย. 48  
  รายการ     CD วันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2548  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1001-1100/1093.docclose windows.