รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1092
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-96
  ผู้บริจาค     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  วันที่บริจาค     30 ส.ค. 48  
  รายการ     หนังสืออนุสรณ์ พิธีเคลื่อนย้ายและอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จำลองประดิษฐเป็นพระพุทธรูปปฏิมาประธาน  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1001-1100/1092.docclose windows.