รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1091
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-95
  ผู้บริจาค     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  วันที่บริจาค     30 ส.ค. 48  
  รายการ     เอกสาร ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารพุทธศาสนสถานและองค์พระพุทธรูปประดิษฐาน ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศรีราชา  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1001-1100/1091.docclose windows.