รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1090
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-94
  ผู้บริจาค     มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร
  วันที่บริจาค     18 ส.ค. 48  
  รายการ     เอกสาร พิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ และธนาคารองค์ความรู้อัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.