รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0109
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-14
  ผู้บริจาค     พ.ต.อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
  วันที่บริจาค     24 เม.ย. 45  
  รายการ     หนังสือวิธีเลี้ยงลูกไก่ ของหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.