รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1087
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-91
  ผู้บริจาค     มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร
  วันที่บริจาค     18 ส.ค. 48  
  รายการ     สูจิบัตร ครบรอบปีที่ 9 วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 15 สิงหาคม พ.ศ. 2548  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1001-1100/1087.docclose windows.