รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1086
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 1086/2548
  ผู้บริจาค     นายอรรณพ ดิษรินะกุล
  วันที่บริจาค     17 ส.ค. 48  
  รายการ     หัวเข็มขัดชายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมสาย  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.