รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1085
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-166
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     5 ส.ค. 48  
  รายการ     หนังสือ การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข่าว ผลงานและกิจกรรมของ มก. ในรอบ 1ปี 8 มิถุนายน 2547 – 31 มีนาคม 2548  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.