รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1083
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-164
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     5 ส.ค. 48  
  รายการ     หนังสือ บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ปี 2546 – 2547 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.