รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1082
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-151
  ผู้บริจาค     สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
  วันที่บริจาค     29 ก.ค. 48  
  รายการ     วารสาร ส.มก. สัมพันธ์ ฉบับเดือนเมษายน-มิถุนายน 2548  
  จำนวน     3  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1001-1100/1082.docclose windows.