รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1079
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 1079/2548
  ผู้บริจาค     นายวิจิตร อาวะกุล
  วันที่บริจาค     20 ก.ค. 48  
  รายการ     เข็มกลัดติดเนคไท ชาวเรือ - ชาวไร่  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.