รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0108
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-13
  ผู้บริจาค     พ.ต.อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
  วันที่บริจาค     24 เม.ย. 45  
  รายการ     หนังสือวิธีการที่จะทำให้ชาวนามีความเจริญ โดย พระศรีธรรมราช  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     101-200/0108.docclose windows.