รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1074
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-163
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     27 มิ.ย. 48  
  รายการ     หนังสือเกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1001-1100/1074.docclose windows.