รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1073
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-162
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     24 มิ.ย. 48  
  รายการ     หนังสือ การบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบปีที่ 3 (8 มิถุนายน พ.ศ. 2547 – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2548)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.