รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1072
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-147
  ผู้บริจาค     รศ.ดร.จินตนา อุปดิสสกุล
  วันที่บริจาค     21 มิ.ย. 48  
  รายการ     เอกสารแนะแนวการศึกษาแผนกวิชา วิทยาศาสตร์การอาหาร 2 กพ. 2511 คณะเกษตร  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1001-1100/1072.docclose windows.