รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0107
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     ภ-3
  ผู้บริจาค     รศ.วารุณี (รัศมิทัต) วงษา
  วันที่บริจาค     17 เม.ย. 45  
  รายการ     ภาพถ่าย น.ส.วารุณี รัศมิทัต เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (กสิกรรมและสัตวบาล) บัณฑิตหญิงคนแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน พ.ศ. 2498  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.