รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1056
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-89
  ผู้บริจาค     ผศ.ทองพันธุ์ พูนสุวรรณ
  วันที่บริจาค     17 มิ.ย. 48  
  รายการ     แบบแปลน สะพานคอนกรีต Alternation ไร่นิสิตปากช่อง  
  จำนวน     3  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1001-1100/1056.docclose windows.