รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1055
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     4-2547
  ผู้บริจาค     สำนักทะเบียนและประมวลผล
  วันที่บริจาค     16 มิ.ย. 48  
  รายการ     หนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2547  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.