รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1053
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     6 อน 2509
  ผู้บริจาค     รศ.ดร.จินตนา อุปดิสสกุล
  วันที่บริจาค     7 มิ.ย. 48  
  รายการ     หนังสือ พระพิรุณ รับน้องใหม่ 13 ส.ค. 2509  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.