รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1050
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     6 กษ 2510
  ผู้บริจาค     รศ.ดร.จินตนา อุปดิสสกุล
  วันที่บริจาค     7 มิ.ย. 48  
  รายการ     หนังสือ ฟางข้าว ฉบับรับน้องใหม่ 2510 คณะเกษตร มก.  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.