รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1048
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 1048/2548
  ผู้บริจาค     หอประวัติ มก.
  วันที่บริจาค     19 พ.ค. 48  
  รายการ     พวงกุญแจที่ระลึก ภาพถ่ายสามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.