รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1047
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-88
  ผู้บริจาค     คณะสัตวแพทยศาสตร์
  วันที่บริจาค     13 พ.ค. 48  
  รายการ     หนังสือที่ระลึกเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสระสุวรรณชาด  
  จำนวน     9  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1001-1100/1047.docclose windows.