รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1040
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-161
  ผู้บริจาค     ศ.ระพี สาคริก
  วันที่บริจาค     29 เม.ย. 48  
  รายการ     หนังสือวิญญาณใต้ร่มนนทรี  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1001-1100/1040.docclose windows.