รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1025
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-146
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     12 เม.ย. 48  
  รายการ     หนังสือสมุดภาพแห่งกรุงเทพมหานคร 222 ปี  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1001-1100/1025.docclose windows.