รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1022
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-144
  ผู้บริจาค     มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร
  วันที่บริจาค     23 มี.ค. 48  
  รายการ     หนังสือรายงานประจำปี พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1 มิถุนายน 2546 – 31 พฤษภาคม 2547  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1001-1100/1022.docclose windows.